Muziejaus trečiadienis. Medžio filosofo meilė muzikai

Muzika – dažnai neatsiejama skirtingų talentų turinčių žmonių gyvenimo dalis. Filosofas Vydūnas skambino arfa, Tautiškos giesmės kūrėjas Vincas Kudirka griežė violončele, Maironis turėjo kankles, kad galėtų pasiklausyti jų skambesio. Ne visų žymių žmonių laisvalaikio įpročius žinome, tačiau muziejininkai jau nebenustemba sužinoję, kad garsus inžinierius, poetas, dailininkas ar statybininkas laisvalaikiu grojo muzikos instrumentu, o policininkas gamino muzikos instrumentus.

Kauno miesto muziejuje saugomas ne vieno žymaus žmogaus muzikos instrumentas – dailininkui Kaziui Šimoniui priklausiusios kanklės ir lamzdelis, taip pat kanklės, kuriomis mokėsi skambinti balerina Aliodija Ruzgaitė. O visai neseniai Tautinės muzikos skyriaus rinkiniai pasipildė ir unikalia lūpinių armonikėlių, kuriomis grojo žymus liaudies skulptorius, medžio drožėjas Ipolitas Užkurnys, kolekcija.

Žymaus lietuvių tautodailininko, skulptoriaus Ipolito Užkurnio (1926–2004) paliktoje muzikos instrumentų kolekcijoje – 9 lūpinės armonikėlės, keletas švilpynių, varpai bei kanklės. Gimęs ir augęs Lietuvos kaime, Ipolitas Užkurnys turėjo išskirtinį kūrėjo talentą – pradėjęs drožti nuo 1965 m., sukūrė per 1400 skulptūrų, iš jų – apie 250 skulptūrinių kompozicijų, kurios puošia įvairiausius Lietuvos kampelius. Menininko talentas pasireiškė ne tik skulptūroje, bet ir literatūrinėje kūryboje.

Jeigu man būtų leista antrą kartą užgimti,

Aš norėčiau užgimti medžiu.

Ąžuolu augti. Žaliuoti, kelti į dangų šakas,

Teikti praeiviui pavėsį, galynėtis su vėtrom.

Tik nenorėčiau, kad nupjautų su „Družba“.

O jeigu jau vėtros įveiktų, išverstų,

Tuomet man neleiskit supūti –

Iš kamieno vaidilą išdrožkit,

Iš šakų vaidilučių pridrožkit,

Iš šakelių – žaisliukų vaikams.

O iš to, kas dar liko,

Padarykit suolelį,

Kad praeivis sau rastų ramybę.

(Iš eilėraščio „Odė medžiui“, publikuota: Marcelijus Martinaitis, Zita Žemaitytė. Ipolitas Užkurnys. Vilnius, 1987)

Ipolitas Užkurnys, Vilnius, 1980 m. Andriaus Ulozevičiaus nuotrauka.

Ipolitas Užkurnys, Vilnius, 1980 m. Andriaus Ulozevičiaus nuotrauka.

Ipolitas Užkurnys. Lietuvaitė su kanklėm. M. K. Čiurlionio kelio stogastulpis. Fragmentas. 1976 m. J. Vaicekauskas.

Ipolitas Užkurnys. Lietuvaitė su kanklėm. M. K. Čiurlionio kelio stogastulpis. Fragmentas. 1976 m. J. Vaicekauskas.

Apie muziką savo tekstuose kūrėjas neužsimena, nors skulptūrose ar skulptūrinėse kompozicijose muzikantus vaizduoja gana dažnai – kanklininkus, varpininkus, armonikininkus, dūdorius. Muzikuojančio kaimo žmogaus įvaizdis meistrui buvo savas. Matyt, todėl, kad ir pats mėgo muzikuoti.

Vaikystėje ir jaunystėje piemenavęs, I. Užkurnys mokėjo pagaminti skerdžiaus triūbą, švilpynę ir jas pūsti. Dėl itin stambių rankų I. Užkurnys negalėjo skambinti kanklėmis, nors jas turėjo. Kad išgirstų kanklių skambesį, stygas užgaudavo medine paties pasidaryta kuokele. O daugiausia pats grodavo lūpine armonikėle. Kad tai mėgstamiausias meistro instrumentas, liudija ir į muziejų patekusi kolekcija: nors armonikėlių nedaug, tačiau rinkinys įdomus. Tai – XX a. pradžioje ir viduryje pagaminti instrumentai, tokie, kokiais mėgo groti liaudies muzikantai. Vokiška armonikėlė „Echo“ – pagaminta 2-ame XX a. dešimtmetyje – kiekvieno liaudies muzikanto svajonė. Pasakojama, kaip piemenaudami vaikai ilgai taupydavo pinigus šiai armonikėlei, kuria paskui galėjo groti visą gyvenimą – „Hohner“ firmos instrumentai ypač patvarūs. Kolekciją puošia ir dar keletas vokiškų instrumentų. O pati mėgstamiausia armonikėlė, matyt, buvo Kinijoje pagaminta „Lark“ – jai meistras padirbęs medinį dėkliuką-laikiklį, kad savo stambiomis rankomis galėtų patogiau pasiimti instrumentą. Niekada muzikos nesimokęs, I. Užkurnys mėgdavo groti dainų melodijas ir improvizuoti – kūrėjo talentui reikėjo išraiškos laisvės.

Lūpinė armonikėlė „Lark“, pagaminta XX a. II pusėje Kinijoje, su mediniu I. Užkurnio pasigamintu įdėklu ir armonikėlės dėžutė. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Lark“, pagaminta XX a. II pusėje Kinijoje, su mediniu I. Užkurnio pasigamintu įdėklu ir armonikėlės dėžutė. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Hero“ su dėžute, pagaminta XX a. 7 deš. Kinijoje. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Hero“ su dėžute, pagaminta XX a. 7 deš. Kinijoje. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Tosca“, pagaminta Vokietijoje XX a. 3–5 deš. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Tosca“, pagaminta Vokietijoje XX a. 3–5 deš. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Golden Butterfly“, pagaminta XX a. vid. Kinijoje. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Golden Butterfly“, pagaminta XX a. vid. Kinijoje. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Goliath“ su dėžute, pagaminta firmoje „Hohner“ XX a. 4 deš. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Goliath“ su dėžute, pagaminta firmoje „Hohner“ XX a. 4 deš. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Echo“. Pagaminta firmos „Hohner“ XX a. 2 deš. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Lūpinė armonikėlė „Echo“. Pagaminta firmos „Hohner“ XX a. 2 deš. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Karklo žievės švilpynė. Pagamino I. Užkurnys. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Karklo žievės švilpynė. Pagamino I. Užkurnys. Eglės Adomulytės nuotrauka.

Už išsaugotą kolekciją Kauno miesto muziejus dėkoja Auksei Aurelei Užkurnienei.

Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus muziejininkė dr. Laura Lukenskienė

kaunomuziejus.lt

Muziejaus trečiadienis. Tarp Lietuvos ir Australijos: Čiurlionio brolio provaikaitės kūryba 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio brolio Stasio provaikaitė, Melburne gimusi Australijos menininkė Jazmina Cininas vilkmerges (arba kaip ji pati vadina –...
Muziejaus trečiadienis. Lėlinės animacijos pionierius Vladislovas Starevičius grįžta į Kauną
Kai žiūrėsite Weso Andersono „Šaunųjį poną lapiną“ („Fantastic Mr. Fox“) ar Timo Burtono „Košmarą prieš Kalėdas“ („The Nightmare before...
Muziejaus trečiadienis. Viduramžių lobiai, legendos, retenybės, mirtis, bažnyčia ir turtingųjų pasaulis
Šį kartą muziejaus trečiadienio rubrikoje švenčiame 98-ąjį Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus gimtadienį – su viduramžių lobiais, legendomis,...
Muziejaus trečiadienis. Advento rimtis ir pramogos
Sulig adventu visame Vakarų pasaulyje prasideda didžiųjų žiemos švenčių laukimas. Krikščioniškoje tradicijoje adventu vadinamas keturių savaičių dvasinio susikaupimo laikotarpis,...
Muziejaus trečiadienis. Tarp Lietuvos ir Australijos: Čiurlionio brolio provaikaitės kūryba 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio brolio Stasio provaikaitė, Melburne gimusi Australijos menininkė Jazmina Cininas vilkmerges (arba kaip ji pati vadina –...
Muziejaus trečiadienis. Lėlinės animacijos pionierius Vladislovas Starevičius grįžta į Kauną
Kai žiūrėsite Weso Andersono „Šaunųjį poną lapiną“ („Fantastic Mr. Fox“) ar Timo Burtono „Košmarą prieš Kalėdas“ („The Nightmare before...
Muziejaus trečiadienis. Viduramžių lobiai, legendos, retenybės, mirtis, bažnyčia ir turtingųjų pasaulis
Šį kartą muziejaus trečiadienio rubrikoje švenčiame 98-ąjį Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus gimtadienį – su viduramžių lobiais, legendomis,...
Muziejaus trečiadienis. Advento rimtis ir pramogos
Sulig adventu visame Vakarų pasaulyje prasideda didžiųjų žiemos švenčių laukimas. Krikščioniškoje tradicijoje adventu vadinamas keturių savaičių dvasinio susikaupimo laikotarpis,...
Patys skaitomiausi
Globoja
Leidžia