Muziejaus trečiadienis. Įrašuose išlikęs Leiba Hofmekleris

Kai liepą lankėme muziejininkę Aušrą Strazdaitę-Ziberkienę ir klausėmės jos pasakojimo apie šiemet vasarį atidarytą ilgalaikę Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus parodą „Valstybės teatras. Tautą burianti muzika“, pašnekovė išsidavė, kad mėgstamiausias tarpukario muzikantas jai yra Leiba Hofmekleris. Ir pažadėjo kada nors apie jį papasakoti plačiau. Taigi šio trečiadienio pasakojimas – iš Kauno miesto muziejaus tyrinėjimų.

Valstybės teatro artistai: centre sėdi Leiba Hofmekleris, iš kairės stovi Aleksandras Kutkauskas, Adelė Galaunienė, Juozas Bieliūnas, Anastazija Veriovkinaitė, Joselis Stupelis. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Valstybės teatro artistai: centre sėdi Leiba Hofmekleris, iš kairės stovi Aleksandras Kutkauskas, Adelė Galaunienė, Juozas Bieliūnas, Anastazija Veriovkinaitė, Joselis Stupelis. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Iš Valstybės teatro artistų nuotraukų į mus žvelgia santūriai besišypsantis, rimtos išvaizdos jaunas vyras – pianistas ir dirigentas Leiba (Liolė) Hofmekleris (1900–1941?). Iš tuometinės spaudos ir muziejuje saugomų fotografijų žinome, jog jis mėgo vandens pramogas. O žurnalistui, besidominčiam Valstybės teatro artistų atostogomis, jis prisipažino, jog pomėgis greitai važinėti motociklu Palangoje jam kainavo net kelis protokolus. Sutapimas ar ne, bet muzikologas ir kompozitorius Vladas Jakubėnas jo dirigavimą palygino su vairavimu: „Berods 1924 m. atsitiktinai teko būti salėje, kai L. Hofmekleris, šiaip geras pianistas akompaniatorius, buvo išleistas diriguoti jau prieš porą metų pastatytą „Rigoletto“. Opera praėjo itin nedrąsiai, bet tiksliai; įspūdis buvo lyg ką tik gavusio leidimą automobilio vairuotojo pirma savarankiška kelionė.“ („Aidai“, 1974 m. Nr. 5).

Hofmeklerių šeimos muzikai įrašė daug plokštelių. 1924 m. Michelio Hofmeklerio orkestro atliekamą muziką Kaune įrašinėjo firma „Odeon“. Tarp kūrinių – Isaako (Jašos) Banko sukurtas ir Ruvimo Hofmeklerio aranžuotas žydų fokstrotas „Ūpas“, paties Michelio Hofmeklerio pjesė „Izraelito rauda“, kurį atlieka brolių Hofmeklerių fortepijoninis trio. Tais pačiais 1924 m. Leiba Hofmekleris buvo pakviestas prisidėti prie pirmųjų Lietuvoje muzikos įrašų. Firma „Odeon“ įrašinėjo iškilių Lietuvos dainininkų – Kipro Petrausko, Vladislavos Grigaitienės, Julijos Dvarionaitės, Antano Sodeikos, Petro Olekos, Chanono Šulgino dainavimą; Leiba Hofmekleris talkino ir kaip pianistas, ir kaip dirigentas.

01.Leiba Hofmekleris (kairėje) laisvalaikiu. XX a. 3–4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Leiba Hofmekleris (kairėje) laisvalaikiu. XX a. 3–4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Ilgainiui L. Hofmekleris tapo pripažintu dirigentu. Kompozitorius, dirigentas Juozas Gruodis 1928 m. laiške Juozui Karosui rašė: „Turėdamas gerus gabumus, beakompaniatoriaudamas priėjo prie to, kad iš mūsų repertuaro gali, kokią nori, operą diriguot“. 1933 m. Leiba Hofmekleris parengė ir dirigavo pirmuosius lietuviškus baletus: Balio Dvariono „Piršlybos“, Juozo Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“, Vytauto Bacevičiaus „Šokių sūkuryje“.

1934–1935 m. L. Hofmekleris dirigavo Valstybės teatro baleto trupės gastrolėse Monte Karle ir Londone. Po gastrolių kurį laiką dirbo dirigentu Londone ir Pietų Afrikoje. „Dirigentas L. Hofmekleris vedė orkestrą kaip batalioną į šturmą“, – su pasimėgavimu tenykštį žurnalistą citavo „Meno dienų“ laikraštis, pristatydamas Valstybės teatro baleto gastroles Monte Karle. (Meno dienos, 1935 02 10).

Leibos Hofmeklerio šaržas iš straipsnio „Baleto dirigentas L. Hofmekleris apie gastroles Monte-Carlo“, Meno dienos, 1935 II 10. Kauno miesto muziejaus fondai

Leibos Hofmeklerio šaržas iš straipsnio „Baleto dirigentas L. Hofmekleris apie gastroles Monte-Carlo“, Meno dienos, 1935 II 10. Kauno miesto muziejaus fondai

„Apžvalga“ apie Leibos Hofmeklerio dirigavimą pateikė itin palankius Didžiosios Britanijos laikraščių atsiliepimus: „Griežimas orkestro, sudaryto daugiausia iš Londono simfoninio orkestro muzikantų, Hofmeklerio diriguojamo, yra pasiekęs aukštesnio lygio, kaip kad esame pripratę girdėti Vest-Endo baleto pastatymuose, o tatai žymiai padidino šio vakaro malonumą“ (The Times). „Puikus orkestras buvo gerai vedamas p. Hofmeklerio. Tai yra dirigentas, kuris aiškiai supranta šokius“(The Daily Telegraph). „Orkestras, sudarytas iš apie 60 griežikų, buvo vedamas L. Hofmeklerio ir visur parodė esąs tinkamoje aukštumoje. Orkestrui griežiant vietoje uvertiūros Rimskio – Korsakovo „Capriccio – Espagnol“ publika nepaprastą atlikimą įvertino tiek klausydamasi, tiek ir pritardama, o užbaiga iš viso negalėjo būti puikesnė“ (The Daily Mail) (Apžvalga, 1936.VI.7)

Valstybės teatro baleto trupė po Leo Delibes baleto „Coppelia“ Monte Karle. Centre sėdi antras dirigentas Leiba Hofmekleris, Monte Karlo baleto vadovas Rene Blumas, Vera Nemčinova, Mstislavas Dobužinskis, Nina Kirsanova, Bronius Kelbauskas. Sėdi ant žemės dešinėje – baletmeisteris Nikolajus Zverevas. 1935 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Valstybės teatro baleto trupė po Leo Delibes baleto „Coppelia“ Monte Karle. Centre sėdi antras dirigentas Leiba Hofmekleris, Monte Karlo baleto vadovas Rene Blumas, Vera Nemčinova, Mstislavas Dobužinskis, Nina Kirsanova, Bronius Kelbauskas. Sėdi ant žemės dešinėje – baletmeisteris Nikolajus Zverevas. 1935 m. Kauno miesto muziejaus fondai

L. Hofmekleris į Lietuvą grįžo ir intensyviai dirbo – akompanuodavo Lietuvoje koncertuojantiems dainininkams, prisidėjo kuriant Vinco Kudirkos simfoninį orkestrą, dirigavo Kauno, vėliau ir Vilniaus radiofono orkestrams.

Hofmeklerių šeimos likimas buvo ypač tragiškas: holokausto metu žuvo visa Leibos Hofmeklerio šeima – pats Leiba, žmona Sofija, vaikai Harry ir Tamara, tėvai Morducha (Motelis) ir Berta, visa sesers Zeldos Kovarski šeima, liko nežinomas Danieliaus likimas. Michelis Hofmekleris išgyveno Kauno gete ir koncentracijos stovykloje ir net dirigavo išgyvenusiųjų orkestrui 1945 ir 1946 metų renginiuose. Ruvimas Hofmekleris, tarpukariu emigravęs į JAV, tarnavo amerikiečių daliniuose Europoje, vėliau dėstė violončelę JAV, koncertavo.

Plokštelė. Vienoje pusėje – Stasio Šimkaus Plaukia sau laivelis, atlieka brolių Hofmeklerių trio, kitoje pusėje – Michelio Hofmeklerio Lietuvos improvizacija Lakštingala, atlieka Michelis ir Leiba Hofmekleriai. Odeon, XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Plokštelė. Vienoje pusėje – Stasio Šimkaus Plaukia sau laivelis, atlieka brolių Hofmeklerių trio, kitoje pusėje – Michelio Hofmeklerio Lietuvos improvizacija Lakštingala, atlieka Michelis ir Leiba Hofmekleriai. Odeon, XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Leiba išliko įrašuose. Klausydamiesi Kipro Petrausko dainavimo ar brolių Hofmeklerių ansamblio įrašų įsiklausykite: ten, prie fortepijono – Leiba Hofmekleris.

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

kaunomuziejus.lt

 

Muziejaus trečiadienis. „Ir su kalinio šimtasiūle jis atrodė kaip kunigaikštis…“
Spalio 18 d. sukaks 120 metų, kai gimė žymus operos solistas, Lietuvos kariuomenės karininkas, politinis kalinys Antanas Kučingis (1899–1983),...
Muziejaus trečiadienis. Mylimiausias Nijolės darbas
Šiandien Muziejaus trečiadienio rubrikoje – dėmesys kolegoms. Spalis oficialiai paskelbtas pagyvenusių žmonių mėnesiu, tad šį kartą kalbiname edukatorę Nijolę Jurkuvienę,...
Muziejaus trečiadienis. Tuoktuvės Vytauto bažnyčioje per 1924 metų Kalėdas
Tarp naujai gautų Kauno miesto muziejaus eksponatų – gausus vertėjo, literatūros kritiko Viktoro Jocaičio šeimos archyvas. Keletas laiškų paliečia...
Muziejaus trečiadienis. Mačiūno konservai ir Žilinsko detektyvai
Šįkart rubrikoje šeimininkauja Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, turintis saują naujienų apie du savo – ir viso Kauno – herojus....
Muziejaus trečiadienis. „Ir su kalinio šimtasiūle jis atrodė kaip kunigaikštis…“
Spalio 18 d. sukaks 120 metų, kai gimė žymus operos solistas, Lietuvos kariuomenės karininkas, politinis kalinys Antanas Kučingis (1899–1983),...
Muziejaus trečiadienis. Mylimiausias Nijolės darbas
Šiandien Muziejaus trečiadienio rubrikoje – dėmesys kolegoms. Spalis oficialiai paskelbtas pagyvenusių žmonių mėnesiu, tad šį kartą kalbiname edukatorę Nijolę Jurkuvienę,...
Muziejaus trečiadienis. Tuoktuvės Vytauto bažnyčioje per 1924 metų Kalėdas
Tarp naujai gautų Kauno miesto muziejaus eksponatų – gausus vertėjo, literatūros kritiko Viktoro Jocaičio šeimos archyvas. Keletas laiškų paliečia...
Muziejaus trečiadienis. Mačiūno konservai ir Žilinsko detektyvai
Šįkart rubrikoje šeimininkauja Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, turintis saują naujienų apie du savo – ir viso Kauno – herojus....
#kaunaspilnas
Žymėkite savo nuotraukas #kaunaspilnas ir dalinkitės Kaunu. Kiekvieną mėnesį viena iš pažymėtų nuotraukų yra išleidžiama nemokamo atviruko formatu.
Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.
Patys skaitomiausi
Globoja
Leidžia